MERDAL ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş. nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm
faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkelerini benimsemiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;
 
 • Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansımızı artırmak için, “Çevre Yönetim Sistemi’mizi etkin bir şekilde uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli hallerde güncellemek,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyumlu olarak sürdürmek,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmak başlıca sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda;

 • Temiz ve sağlıklı bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak,
 • Doğal kaynakları tüm süreçlerde verimli kullanmak,
 • En temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerjisini; elektrik veya termal enerji şeklinde kullanarak, elde edilen karbon salınımına sebebiyet vermeyen yenilenebilir birenerji kaynağı kullanmak,
 • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 • Kirliliği önlemek ve atıkları en aza indirmek,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı bilinçlendirerek, çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak,
 • Çevre mevzuatı yükümlülüklerini, yasal şartlar çerçevesinde takip etmek ve uygulamak,
 • Ürün tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerini azaltmak hedeflenmektedir.
Bu ilkeler; üretim, pazarlama, satış, ürün geliştirme ve yatırım süreçlerinde ve tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.
 
MERDAL ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş. Çevre Yönetim Sistemi, ele almakta ve sürekli
geliştirmektedir.