MERDAL ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş olarak;

  • En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak, olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemek ve bunların etkilerini en aza indirmek, bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,

  • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,

  • Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,

  • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı

    Taahhüt Ederiz